Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Heves Megyei Kormányhivatal
Tárgy Szolgáltatásmegrendelés
Megjelenés dátuma 2018-01-10
Lejárati dátum 2018-02-13
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_19188_2017/
Bevezető Teljes körű takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a Heves Megyei Kormányhivatal épületeiben
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Heves Megyei Kormányhivatal Nemzeti azonosítószám: AK15806 Postai cím: Kossuth L. utca 9. Város: Eger NUTS-kód: HU312 Postai irányítószám: 3300 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Lukács Tamás Telefon: +36 36521565 E-mail: kozbeszerzes@heves.gov.hu Fax: +36 36521527 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): kormanyhivatal.hu/heves A felhasználói oldal címe (URL): heves.gov.hu   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=10&type=210#!DocumentBrowse (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be x a fent említett cím   másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL) x a fent említett címre   a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL):   Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik   Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal   Regionális vagy helyi hatóság x Regionális vagy helyi iroda/hivatal   Közjogi intézmény   Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet   Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység   Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás x Egyéb tevékenység: közigazgatás II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Teljes körű takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a Heves Megyei Kormányhivatal épületeiben Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:90900000-6 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés, melynek tárgya a Heves Megyei Kormányhivatal irodaépületeinek takarítása és higiéniai szerek szállítása II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll igen Ajánlatok x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: Takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a Heves Megyei Kormányhivatal használatában lévő épületek vonatkozásában, egri, pétervásárai és bélapátfalvi helyszíneken Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:90900000-6További tárgyak:90919200-490921000-933741100-733760000-539832000-3 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: A HMKH egri, pétervásárai és bélapátfalvi épületei a dokumentációban részletezettek szerint. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a dokumentációban meghatározott részletes követelményrendszer alapján a Heves Megyei Kormányhivatal használatában lévő fent megadott épületekben. Az általános takarítási feladatokat a műszaki leírásban helyiségenként meghatározottak szerint napi heti kétszeri és heti rendszerességgel kell elvégezni, a nagytakarítást félévenként kell elvégezni. Eseti takarítást külön megrendelés alapján kérhet ajánlatkérő. A takarítási feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi adatokkal kell számolni:1. részfeladat 20699,5 m2 alapterület a higiéniai anyagok beszerzése szempontjából legfeljebb 932 fő dolgozói létszám 2. részfeladat 8243,7 m2 alapterület, a higiéniai anyagok beszerzése szempontjából legfeljebb 351 fő dolgozói létszámAjánlatkérő az itt megadott mennyiségtől legfeljebb + 20%-kal eltérhet, ennek keretében nyertes ajánlattevő köteles − az alapszolgáltatásban megadott takarítási feladatok ellátásán túl eseti, vagy állandó jelleggel az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében takarítási szolgáltatás ellátására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban, − az alapszolgáltatásban megadott higiéniai szerek biztosításán túl az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében higiéniai szerek biztosítására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 Környezetbarát címkével rendelkező tisztítószerek aránya  152 Környezetbarát címkével rendelkező higiéniai termékek aránya  15   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 70   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja legfeljebb 90 nappal. II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott mennyiségtől legfeljebb + 20%-kal eltérhet, ennek keretében nyertes ajánlattevő köteles az alapszolgáltatásban megadott takarítási feladatok ellátásán túl eseti, vagy állandó jelleggel az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében takarítási szolgáltatás ellátására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban, az alapszolgáltatásban megadott higiéniai szerek biztosításán túl az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében higiéniai szerek biztosítására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban. II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányÉrtékelési módszer: arányosításPont min-max: 0-5Ár: Általános takarítás nettó ajánlati ár (Ft/hó) 45Nagytakarítás nettó ajánlati ár (Ft/alkalom)10Higiéniai termékek nettó ára (Ft/hó) 15Minőségi: Környezetbarát címkével rendelkező tisztítószerek aránya (%) 15Környezetbarát címkével rendelkező higiéniai termékek aránya (%)15 II.2.1) Elnevezés: Takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a Heves Megyei Kormányhivatal használatában lévő épületek vonatkozásában, gyöngyösi, hatvani, füzesabonyi, hevesi, lőrinci, váci és ba Rész száma: 2 II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:90900000-6További tárgyak:90919200-433741100-733760000-539832000-390921000-9 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Takarítási szolgáltatás nyújtása és higiéniai anyagok biztosítása a Heves Megyei Kormányhivatal használatában lévő épületek vonatkozásában, gyöngyösi, hatvani, füzesabonyi, hevesi, lőrinci, váci és ba II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A takarítási feladatok ellátására vonatkozóan legfeljebb 8243,7 m2 alapterülettel, a higiéniai anyagok beszerzése szempontjából legfeljebb 351 fő dolgozói létszámmal kell számolni. Ajánlatkérő az itt megadott mennyiségtől legfeljebb + 20%-kal eltérhet, ennek keretében nyertes ajánlattevő köteles az alapszolgáltatásban megadott takarítási feladatok ellátásán túl eseti, vagy állandó jelleggel az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében takarítási szolgáltatás ellátására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban, az alapszolgáltatásban megadott higiéniai szerek biztosításán túl az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében higiéniai szerek biztosítására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 Környezetbarát címkével rendelkező tisztítószerek aránya  152 Környezetbarát címkével rendelkező higiéniai termékek aránya  15   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 70   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a szerződést egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja legfeljebb 90 nappal. II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a II.2.4. pontban megadott mennyiségtől legfeljebb + 20%-kal eltérhet, ennek keretében nyertes ajánlattevő köteles az alapszolgáltatásban megadott takarítási feladatok ellátásán túl eseti, vagy állandó jelleggel az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében takarítási szolgáltatás ellátására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban, az alapszolgáltatásban megadott higiéniai szerek biztosításán túl az ajánlatában meghatározott irányadó díj alapján külön térítés ellenében higiéniai szerek biztosítására a megadott épületek bármelyikében, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb objektumban. II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: rtékelési szempont: legjobb ár-érték arányÉrtékelési módszer: arányosításPont min-max: 0-5Ár: Általános takarítás nettó ajánlati ár (Ft/hó) 45Nagytakarítás nettó ajánlati ár (Ft/alkalom)10Higiéniai termékek nettó ára (Ft/hó) 15Minőségi: Környezetbarát címkével rendelkező tisztítószerek aránya (%) 15Környezetbarát címkével rendelkező higiéniai termékek aránya (%)15 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1 és(8)-(16)§-a szerint kell igazolni, hogy nem tatoznak a kizáró okok hatálya alá. (egységes európai közbeszerzési dokumentum, a továbbiakban ESPD) A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteknek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóknak külön ESPD-t kell kitölteniükA Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján a kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérői felhívásra kell nyertes ajánlattevőnek - adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett gazdasági szereplőnek - benyújtania. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén ajánlattevőknek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ban meghatározott dokumentumokat. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján előírja, hogy az eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásba, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba és teljesítse a mellékletben foglalt követelményt. A bejegyzés tényét Magyarországon letelepedett vállalkozás esetében ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, nem Magyarországi gazdasági társaság az irányelv szerinti igazolást köteles benyújtani. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1 Valamennyi rész tekintetében az ajánlatban csatolni kell a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD), amely előzetesen igazolja hogy ajánlattevő - adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - megfelel az ajánlatkérő által a Kbt. 65.§ alapján támasztott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívására csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítási szolgáltatás) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (épülettakarítási szolgáltatás) nettó árbevétele nem éri el részajánlatonként külön-külön évenként a 10.000.000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot.Ha ajánlattevő árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11), 67.§ (1), (3) bekezdései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, akkor az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében az ajánlatban csatolni kell a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (ESPD), amely előzetesen igazolja hogy ajánlattevő - adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - megfelel az ajánlatkérő által a Kbt. 65.§ alapján támasztott alkalmassági követelményeknek.M/1 Részenként külön-külön: Ajánlatkérő Kbt 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakmai gyakorlattal rendelkező szakember és a munkavezető szakember képzettségét igazoló dokumentumokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelyből az alkalmassági minimumkövetelmények megléte kétséget kizáróan megállapítható.M/2 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvány, vagy minősítés, illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó okiratot, vagy egyéb bizonyítékot. A benyújtott tanúsítványnak meg kell felelnie a Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdésének. M/3 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3)bekezdésének g) pontja alapján csatolnia kell független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi,(környezetközpontú irányítási rendszer) vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) tanúsítványra, vagy minősítésre, illetve az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó okiratot, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékait. A benyújtott tanúsítványnak meg kell felelnie a Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdésének. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik részajánlatonként külön-külön legalább- 1 fő minőségellenőrzésért felelős tisztítás-technológiai szolgálatvezető, vagy tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ-s képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel és érettségivel rendelkező szakemberrel - 4 fő legalább 12 hónapos épület és/vagy irodatakarítási gyakorlattal rendelkező szakemberrel M/2 Mindkét részajánlat esetében alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy minősítéssel, illetve azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozó okirattal. M/3 Mindkét részajánlat esetében alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított épület és létesítménytakarítási tevékenységre kiterjedő, MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi,(környezetközpontú irányítási rendszer) vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) tanúsítvánnyal, vagy minősítéssel, az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó okirattal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival.Az alkalmasság igazolását alátámasztó dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívására köteles ajánlattevő benyújtani. III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.A Kbt. 135. § (11) bekezdés alapján semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az Ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.A számla ellenértékét - teljesítésigazolást követően - Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt szabályok szerint. A számla fizetési határideje a Ptk. 6:130. § alapján a számla kézhezvételét követő 30 nap. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2018/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: A felbontás helye:Heves Megyei Kormányhivatal3300 Eger, Kossuth L. u. 9.C épület földszint 2 sz. iroda Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontást a Kbt. 68.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg és ismerteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdésében foglalt. adatokat. A bontáson jelen lehetnek a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek.A bontási eljárásról a Kbt. 68.§ (6) bekezdésére alapján jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő 5 napon belül megküld minden ajánlattevőnek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak   A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: A KD-t legalább egy AT-nek át kell vennie AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat AK a Kbt. 71.§ alapján teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti ajánlattételi nyilatkozat, Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólap, Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, Kbt. 65.§ (7)-(8) szerinti nyilatkozat, aláírási címpéldány/aláírás minta másolati példánya az aláíró személytől, adott esetben cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, közös ajánlattevők együttműködési megállapodása. Nyertes AT a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Az AT köteles megfelelni a jogszabályok, kollektív szerződések, illetve a Kbt. 4. mellékletében előírt környezetvédelmi, szociális, és munkajogi előírásoknak. AK az KD-ben megadja azon szervezetek elérhetőségét, akiktől információ kérhető. Késedelmi kötbér, mértéke: 1%/nap alapja: a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke: 15 napi tételnek megfelelő összeg. A késedelmes napok maximális száma 15 nap, ezt követően AK jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, és a meghiúsulási kötbérigényét érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér, mértéke: 30%, alapja: a teljes nettó vállalkozói díj. A kötbér fizetési kötelezettség részletszabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes AT-nek a szerződéskötés napján a szerződés tárgyára vonatkozó felelősség biztosítási szerződéssel kell rendelkeznie min 30M Ft/évnek és 10M Ft/káreseménynek megfelelő mértékében. A biztosító által elismert kárösszeg 10%-át nem haladhatja meg a AT önrésze. AK előírja a Kbt. 136.§ (1) bekezdésében foglaltakat. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat a MNB-nak, a felhívás megküldésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át HUF-ra Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő irányadó.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.Az AF-ben, illetőleg az KD-ben foglaltakkal, illetve az eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, kiegészítő tájékoztatást kérhet az AF-ben ismertetett elérhetőségeken. Amennyiben AT valamely dokumentumot nem Magyar nyelven kívánja benyújtani nyilatkozni szükséges az AT általi felelős fordításról.Az AK által kikötött, az AF-ben rögzített határidő lejárta után beérkező bármely ajánlatot AK, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. AK a pénzügyi és műszaki alkalmasság igazolását (P1,M1,M2 és M3) a minősített AT-i jegyzékhez képest szigorúbban állapította meg. A ajánlatnak tartalmaznia kell a KD-ben megküldött műszaki tartalomra vonatkozó költségvetést és a megvalósításra vonatkozó ütemtervet épületenként.AK kéri az AT-kett, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat beszkennelve, és szerkeszthető formátumban 1 db elektronikus adathordozón is nyújtsák be.Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján 60 nap. A 70.§ (2) bekezdés szerinti esetben - ha szükséges - az AK felkérheti az AT-kett ajánlataik fenntartására. Az ajánlat Kbt. 131.§ (5) bekezdése alapján az összegezés megküldésétől számított 60 nappal meghosszabbodik.FAKSZ: Dr.Lukács Tamás, Lajstromszám:00836 VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információkat a Kbt. 148.§ rendelkezései tartalmazzák. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/05 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-04-17

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

2018 április 15-től már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papíralapú ügyintézése.

2018-03-27

Növelné az egészségügyi közbeszerzések hatékonyságát a Közbeszerzési Hatóság

2017-ben az előző évhez képest 25 százalékkal, több mint 90 milliárd forintra nőtt az egészségügy területén lebonyolított közbeszerzési eljárások összértéke.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Április
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép