Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Országos Közegészségügyi Intézet
Tárgy Árubeszerzés
Megjelenés dátuma 2018-01-12
Lejárati dátum 2018-02-23
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_402/megtekint/portal_19173_2017/
Bevezető Kolonoszkópos szettek és endoszkópos mosóautomaták szállítása EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú kiemelt projekt keretében.
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti azonosítószám: AK05964 Postai cím: Albert Flórián út 2-6. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1097 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Fülöp Zoltán felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: +36 706031492 E-mail: office@drfulopzoltan.eu Fax: +36 12152046 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/projektek/efop_1_8_1   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/projektek/efop_1_8_1 (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti azonosítószám: AK05964 Postai cím: Albert Flórián út 3/a. "C" épület 102. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1097 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Baranyi István szakmai beszerzéskoordinátor Telefon: +36 304553786 E-mail: baranyi.istvan@oki.antsz.hu Fax: +36 12152046 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/projektek/efop_1_8_1 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL)   a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet Nemzeti azonosítószám: AK05964 Postai cím: Albert Flórián út 3/a. "C" épület 102. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1097 Ország: HU Kapcsolattartó személy: Baranyi István szakmai beszerzéskoordinátor Telefon: +36 304553786 E-mail: baranyi.istvan@oki.antsz.hu Fax: +36 12152046 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.antsz.hu A felhasználói oldal címe (URL): https://www.antsz.hu/felso_menu/rolunk/projektek/efop_1_8_1 x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://e-szigno.hu/letoltesek/ (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik   Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal   Regionális vagy helyi hatóság   Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény   Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet   Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység   Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem   Gazdasági és pénzügyek x Egészségügy   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Kolonoszkópos szettek és endoszkópos mosóautomaták szállítása (adásvételi szerződés) Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:38000000-5 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: 1.rt Kolonoszkópos szettek (KSZ-ek) száll. (KB kód:121-2 erőforr: KSZ K12)1.1rf 24 db KSZ kiszáll. Vevő teljesítési segédjeinek (TS-inek)1.2rf KSZ-ek üzembe helyezése TS-knél1.3rf KSZ-ek használatának betanítása (minden KSZ üzembe helyezésnél 1 alk-mal, min. 2 fő lab-i szakszem-nek)1.4rf KSZ-ek -jótállás keretében- gyártó által előírt karbantartása, szervizelése, így a TS-k napi, üzemszerűen zajló vizsgálatainak elvégz-hez szüks. techn-i feltételek bizt. (jótáll-t lásd felhív. III.2.2 pont)2.rt 10 db endoszkópos mosóautomata (EM) száll. (KB kód:121-2 erőforr: kolonoszkópiás mosó K12)2.1rf 10 db EM kiszáll. Vevő TS-inek2.2rf EM berend-k üzembe helyezése TS-knél2.3rf EM használatának betanítása (minden mosóberend. üzembe helyezésnél 1 alk-mal, min. 2 fő lab-i szakszem-nek)2.4rf EM- jótáll. keretében - gyártó ált. előírt karbantartása, szervizelése, így a TS-k napi, üzemszerűen zajló vizsgálatainak elvég-hez szüks. techn-i feltételek bizt. (jótáll-t lásd felhív. III.2.2 pont) II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: Kolonoszkópos szettek és endoszkópos mosóautomaták szállítása (adásvételi szerződés) Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:33191100-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU110, HU120, HU211, HU212, HU213, HU221, HU222, HU223, HU231, HU232, HU233, HU311, HU312, HU313, HU321, HU322, HU323, HU331, HU332, HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítési helyeket a szerződés-tervezet 4.2.2 pontja tartalmazza (kórházak és egészségügyi központok). II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 1. rt: Kolonoszkópos szettek (KSZ-ek) szállítása (KB kód: 121-2, erőforrás: kolonoszkópiás szett K 12):1.1 rf: 24 darab KSZ maradéktalan kiszállítása Vevő (Megrendelő) teljesítési segédjei, azaz a szakmailag illetékes szervezeti egységek részére (azt követően, hogy az ajánlatkérő átvette azokat).A KSZ tartalma (ld. eszközökre vonatkozó műszaki leírás I és II. pontja): • 1 db Fényforrás • 1 db Videó-processzor• 1 db Endoszkópos kocsi• 1 db Medikai LCD Monitor, színes• 1 db Víztartály• 1 db Szivárgás teszter• 1 db Szívó készülék• 2 db Video-kolonoszkóp• 1 db Nagynyomású öblítő pumpa• 1 db Nagyfrekvenciás vágó készülék• 1 db EM (kolonoszkópos mosó és csatlakoztatója)1.2 rf: A KSZ-k üzembe helyezése a teljesítési segédeknél.Az üzembe helyezés része a KSZ-k vizsgálatra kész állapotba helyezése. Ezt követően szükséges a KSZ-k online, hálózatba (HIS, RIS, PACS) történő illesztése. Az Eladó (Vállalkozó) az online illesztéshez szükséges protokollt adja meg és az illesztésben a teljesítési segédekkel működjön együtt.1.3 rf: A KSZ-k használatának betanítása (minden szett üzembe helyezése esetén egy alkalommal, min. 2 fő laboratóriumi szakszemélyzet részére).1.4 rf: A KSZ-k - jótállás keretében történő - gyártó által előírt karbantartása, szervizelése, ezáltal a teljesítési segédek napi, üzemszerűen zajló vizsgálatainak elvégzéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása (a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket lásd a felhívás III.2.2 pontjában).2. rt: 10 darab endoszkópos mosóautomata (EM) szállítása (KB kód: 121-2, erőforrás: kolonoszkópiás mosó K 12)2.1 rf: 10 darab EM maradéktalan kiszállítása Vevő (Megrendelő) teljesítési segédjei, azaz a szakmailag illetékes szervezeti egységek részére (azt követően, hogy az ajánlatkérő átvette azokat).Az EM részletes paramétereit az eszközökre vonatkozó műszaki leírás II. pontja tartalmazza.2.2 rf: EM-k berendezések üzembe helyezése a teljesítési segédeknél. Az Eladó (Vállalkozó) az üzembe helyezés során a teljesítési segédekkel működjön együtt.2.3 rf: Az EM használatának betanítása (minden mosóberendezés üzembe helyezése esetén egy alkalommal, min. 2 fő laboratóriumi szakszemélyzet részére).2.4 rf: Az EM - jótállás keretében történő - gyártó által előírt karbantartása, szervizelése, ezáltal a teljesítési segédek napi, üzemszerűen zajló vizsgálatainak elvégzéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása (a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket lásd a felhívás III.2.2 pontjában). (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 1. részszempont: (a felhívásban rsz) a megajánlott termék (kolonoszkópos szett - a felhívásban KSZ és endoszkópos mosóautomata - felhívásban EM) műszaki paraméterei 522 1.1. alszempont: (a felhívásban asz) A Videó-processzorhoz Minimum 3 fokozatban állítható zajcsökkentő funkció megléte (igen / nem) 43 1.2. alszempont: A Videó-processzorhoz elektronikus képstabilizálás megléte (igen / nem) 54 1.3. alszempont: Videó-processzorhoz az erezettség kiemelési funkció egynél több féle megjelenítési lehetőségének biztosítása (1-10 megjelenítési mód) 45 1.4. alszempont: A Videó-processzorhoz az Ethernet csatlakozó megléte (igen / nem) 56 1.5. alszempont: A Videó-processzorhoz Közvetlen DICOM (processzoron keresztül történő) kapcsolat megléte (igen / nem) 97 1.6 alszempont: A Videó-processzorhoz DICOM (MWM) munkalista funkció megléte (igen / nem) 78 1.7 alszempont: A Video-kolonoszkóp munkahosszának a min. 1500 mm max. 1700 mm közötti tartományon belüli értéke (mm) 29 1.8. alszempont: A Kolonszkópiás mosó érintőképernyővel történő vezérlési lehetősége (igen / nem) 510 1.9. alszempont: A Kolonszkópiás mosót használó kezelő személyzet és a behelyezett endoszkópok (típus és szériaszám) elektronikus úton történő azonosítása (igen / nem) 811 1.10. alszempont: A Kolonszkópiás mosó kamraajtajának kéz érintése nélküli nyitása/zárása (igen / nem) 3   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 2rsz: ajánlati ár 98   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt. II.2.14) További információ: A teljesítésre vonatkozó speciális szabályokat az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet határozza meg. Az ajánlatkérő a hivatkozott rendelet alábbi rendelkezéseire hívja fel (különösen, de nem kizárólagosan) az ajánlattevők figyelmét:A 11. mell. határozza meg a „CE” megfelelőségi jelölés kötelezően alkalmazandó formáját (gyártási és minőségbizt-i követelmény). III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) - q) pontokban és (2) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja a közbesz-i eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen az egységes európai közbesz-i dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése és 3. §-a alapján: Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett GSZ a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), g-q) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát (és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bek. szerinti végleges, vagy közig. per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a formanyomtatványon feltüntetni. A formanyomtatványhoz a hivatkozott végleges, vagy jogerős határozatot is csatolni kell. Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.AK a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást kérést küldhet ki.A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezetében (8. §-ban, 10. §-ban és 12-16. §-okban) foglaltak szerinti igazolására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbesz-i eljárásban előírt követelményeknek.Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az ért-i szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek (közös AT-nek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.AK a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján AK NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a GSZ-eknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az AK által felhívott AT-nek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzintézet nyilatkozata akkor minősül megfelelőnek, ha tartalmazza a következő adatokat:- az AT megnevezése- AT székhelye- a pénzforgalmi számla adatai (száma)- a „pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” szóló 2009. Évi LXXXV. Törvény (Pft.) 2. § 25. Pontja szerinti (15 napot meghaladó időtartamú) sorbaállítás NEM történt a felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben" megfogalmazásnak megfelelő nyilatkozatot, vagy olyan nyilatkozatot, amelyből az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés megállapítható,- a keltezés és aláírás.A megszűnt pénzforgalmi számlákra pénzintézeti nyilatkozat csatolása nem szükséges. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AT bármely pénzforgalmi számláján a “pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról” szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2. § 25. pontja szerinti (15 napot meghaladó időtartamú) sorbaállítás történt az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben.Pft. 2. § 25. pontja értelmében sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. Figyelemmel arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg annak (Kbt. 65. § (6) bekezdés).Az AK a megszűnt pénzforgalmi számlákra vonatkozóan nem rendeli alkalmazni az alkalmassági követelményt.Az alkalmassági követelménynek való megfelelés és annak igazolása kapcsán az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdéseinek alkalmazására. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek (közös AT-nek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az EEKD-ba foglalt, cégszerűen által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.AK a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján AK NEM kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján az AK által felhívott AT-nek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:Az alkalmassági követelmény teljesülése vonatkozásában az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbesz. tárgya szerinti áruszállításra irányuló szerződéseinek ismertetését. Az AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.Az AK - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában - a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.A közbesz. tárgya a jelen felhívás II.2.4 pontjában meghatározott kolonoszkópos szett, vagy endoszkópos mosóautomata (kolonoszkópos mosó) szállítás.A legjelentősebb áruszállításokat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az AT erre irányuló nyilakozatával lehet igazolni. Ennek körében az AK felhívja az AT-k figyelmét arra, hogya) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az AT, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatávalkell igazolni a legjelentősebb áruszállításokra irányuló alkalmassági követelmény teljesítését.A referenciaigazolásban vagy referencianyilatkozatban fel kell tüntetni valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelménynél meghatározott adatot is. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a szállítás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben legalább egy, de akár több szerződésből származó közbesz. tárgyából származó kolonoszkópos szett, vagy endoszkópos mosóautomata (kolonoszkópos mosó) szállításra vonatkozó olyan referenciával, ahol - a referenciában/referenciákban foglalt összesített mennyiség elérte a 18 db kolonoszkópos szett, vagy a 7 db endoszkópos mosóautomata mennyiséget. III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A KSZ-ek és EM-eknél köt. jótállás az üzembe hely-től 2020/06/30-ig.AT ezalatt ellátja az 1.4 és 2.4 rf-et.A jótáll. után AT-t karbant. és szerviz. nem terheli.AT késedelmi kötbér (KT) fiz-re köteles, a szerződés (SZ) szerinti telj-i hat.időt mulasztja.KT-re von. rendelkez. von. a hibás telj. miatti csere, kijav. idejére.KT mért: 0,1%/nap.SZ-nek az AK általi felmond, ill. eláll-kor AT meghiús-i kötbér fiz-re köteles. Mért: a telj. net. vételár 20%-a.Az ellenszolg. az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 sz., Komplex népeü-i szűrések elnev. kiem. projektben 100%-ban EU-s tám-ból, átut-tal kerül kifiz-re, a 272/2014. (XI.5.) Korm.rend. szerint utófin-nal.AK előleget és részszámlát nem fizet.A teljesítés elismerésére a Kbt. 135. § (1) bek. alkalmazandó. Számla átut-tal kerül kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1), (2) bek. alapján.Ellenért. kiegyen-re a Kbt. 135. § (6) bek. vonatkozik. Ajánlattétel, SZ, elszám., kifiz. pénznem HUF. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ   Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2018/02/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a. "C" épület 102. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok (A-k) bont-nál az AK, az AT-k, valamint az általuk meghív. szem-ek, tov. - a közbesz-hez támogat-ban részesülő AK esetében - a külön jsz-ben meghat. szervek képvis-i és szem-ek lehetnek jelen, akik a felolv.lapba betekinthetnek. Az A-k bont-kor ismertetik az AT nevét, címét, azt a főbb, számszer. adatot, amely ért-re kerül. Az A-k bontása előtt ismertetik a fedezetet. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: Az ajánlatban (alábbiakban A-ban) csatolandó iratokat teljes körűen a közbesz. dok. tartalmazza (tartalma Kbt.3.§21.pont).A Kbt. 57. § (2) bek. alkalmazandó, a megkérés igazolásának hiánya esetén Kbt. 73.§(1)bek.e) pont alkalmazandó. Az A-nak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2),(4),(5)bek. szerinti nyilatkozatokat. Az AK előírja a Kbt. 66.§(6)bek. a-b) pont szerinti nyil. benyújtását (nemleges is).Kbt. 47. § (2) bek. alk., kiv. Kbt.66.§(2)bek. nyil.(eredeti),a nem magyar nyelvű dok. esetén az AT ált. felelős fordítás csatolandó.A Kbt. 35. § (8) bek. 2. fordulata, 54. § és 75. § (2) bek. e) pont nem, de a Kbt. 81. § (4) és (5) bek alkalmazandó.Faksz: Fülöp Zoltán (1024 Bp., Kút u. 5.) lajstromszám: 706.Értékelés: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti "legjobb ár-érték arány"Pont intervallum: 1-10 pont.Ért.mód: abszolút és arányosítás KH útmut. - KÉ 2016/12/211. sz. részszempont (rsz):A megajánlott termék műszaki paraméterei (kerülnek értékelésre az alszempontoknak (asz-knek) megfelelően, a következő módszer szerint (részletesen dokumentáció III/3. pont))1.1, 1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.10 sz. asz esetében abszolút ért. módszer - valamennyinél igen 10, nem 1 pontA megaján. termék műszaki paraméterei tekintetében tett megajánlások alátámasztására szolgáló dokumentumokat, vagy igazolásokat a dok. iratjegyzéke szerint kell benyújtani.1.3. sz. asz. arányosításPvizsg=(Avizsg-Alegrossz)/(Alegjobb-Alegrossz)*(Pmax-Pmin)+PminPvizsg=az adott ajánlat pontsz.Avizsg=az adott ajánlati elemAlegjobb=10 megjelenítési módAlegrossz=az egy megjelenítési módPmax=a legmagasabb pontsz.(10)Pmin=a legalacsonyabb pontsz.(1)1.7. sz. asz. arányosításPvizsg=(Avizsg-Alegrossz)/(Alegjobb-Alegrossz)*(Pmax-Pmin)+PminPvizsg=az adott ajánlat pontsz.Avizsg=az adott ajánlati elemAlegjobb=az 1500 mmAlegrossz=az 1700 mm (hosszabb megajánlás érvénytelen)Pmax=a legmagasabb pontsz.(10)Pmin=a legalacsonyabb pontsz.(1)2. sz. rsz.: Ajánlati ár (nettó Ft + ÁFA)ajánlati ár/arányosítás ért.P=[(Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin)]+PminP: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontsz.Pmax: a pontskála felső határa(10)Pmin: a pontskála alsó határa(1)A legjobb: a legalacsonyabb árajánlat A vizsgált: a vizsgált árajánlat;Σ(egyes alszempont*súly) = végpontszám ker. két tizedes. Nyertes a legmagasabb végpontszámot elért AT1. rsz: KSZ-ek száll. esetén az áfa-t tartalmazó 770137296,- Ft-ot, vagy a 2. rsz: 10 db EM (K mosó) száll. esetén az áfa-t tartalmazó 116330987,- Ft-ot meghaladó árajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja és a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja alapján érvénytelenAK az összegezésben a 2. hely. AT-t is megjelöliA Kbt. 131.§ (4) bek. és 71.§ (1)-(11) bek. és (6) bek. korlátozás alkalmazandó.Kbt. 69. § (11) és 66.§ (1) és 68.§ (2) bek. alkalmazandó +1 e-másolati pld benyújtandó (dok. II/6/f pont)Aláírási címpéldányra lásd dok. II/7 pontA-hoz csatolandó a 321/2015 (X.30.) Korm.rend (Rend.) 13.§ dok-kat (ha az eset fennáll, ellenkező esetben nemleges nyil. csat).Rend. 30.§ (4) bek. alkalmazandó, mert AK valamennyi alkalm. felt-nél szigorúbban állapította meg az AT alkalmasságát (Rend. 28. § (3) min-i szempontokhoz képest). A részajánlattétel nem biztosított. Indoka: a besz. jellege műszakilag telj. egységes. A teljesítés egyes részei elkülöníthetetlenek a száll-tól, mert a nyertes képes saját termékét legmagasabb min-ben és szakszerűen üzembe helyezni, betanítani és szervizelni. A KSZ-ek és EM-k esetén a részajánlattétel nem bizt., mert a besz-sel érintett gyártók, kereskedők egyaránt foglalkoznak KSZ-ek és kapcsolódó EM-k gyártásával, kereskedelmével, így a részajánl. hiánya nem eredményezi a közbesz-i alapelvek sérelmét (elsősorban a verseny szűkítését, korlátozását, egyes AT-k versenyből történő kizárását). A két árufajta műszakilag kompatibilis és egymásra épülnek a teljesítések (1.1-1.4 és 2.1-2.4 rf).A szerződés 4.2.2 pontja szerinti teljesítési helyek - egészségpol. döntést követően - 24 telj. helyre csökken. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-04-17

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

2018 április 15-től már csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lehet közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani, ezzel megszűnik a közbeszerzések papíralapú ügyintézése.

2018-03-27

Növelné az egészségügyi közbeszerzések hatékonyságát a Közbeszerzési Hatóság

2017-ben az előző évhez képest 25 százalékkal, több mint 90 milliárd forintra nőtt az egészségügy területén lebonyolított közbeszerzési eljárások összértéke.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Április
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép