Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

Napi közbeszerzések

Évente több mint ezer milliárd Ft forog a közbeszerzéseken, vegyen részt bennük akár ajánlattevőként, akár alvállakozóként. Az eljárások közel 80%-át mikró, kis- és középvállalkozások nyerik, így kisebb cégként is érdemes tájékozódni a lehetőségekről, nem csak a nagyoké lehet a siker. A khf.hu szolgáltatás segítségével testreszabottan kaphat minden reggel e-mailben egy listát a legfrissebb, cégének releváns közbeszerzésekről. Próbálja ki szolgáltatásunkat díjmentesen és legyen mindig naprakész a közbeszerzések terén.

Jelentkezem a díjmentes tesztre
Kiírás adatai
Kiíró Magyar Államkincstár
Tárgy Szolgáltatásmegrendelés
Megjelenés dátuma 2018-02-13
Lejárati dátum 2018-03-20
Eredeti hirdetmény URL http://kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_402/megtekint/portal_2204_2018/
Bevezető Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás
Tartalom Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Magyar Államkincstár Nemzeti azonosítószám: AK15596 Postai cím: Hold utca 4. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Deák Melinda Telefon: +36 13273647 E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu Fax: +36 13273593 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu   I.2) Közös közbeszerzés   A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/uvegzseb_szolgaltatas/271/ (URL)   A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) További információ a következő címen szerezhető be   a fent említett cím x másik cím: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alkotmány utca 12. Fszt. 1 Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Kuczora Gergely ügyvéd Telefon: +36 13010695 E-mail: mak@kuczora.hu Fax: +36 13010695 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eljarasok.kuczora.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.eljarasok.kuczora.hu Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó   elektronikusan: (URL)   a fent említett címre x a következő címre: (adjon meg másik címet) Hivatalos név: Kuczora Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám: Postai cím: Alkotmány utca 12. Fszt. 1 Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartó személy: dr. Kuczora Gergely ügyvéd Telefon: +36 13010695 E-mail: mak@kuczora.hu Fax: +36 13010695 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eljarasok.kuczora.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.eljarasok.kuczora.hu   Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa   Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik   Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal   Regionális vagy helyi hatóság   Regionális vagy helyi iroda/hivatal   Közjogi intézmény   Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet x Egyéb típus: központi költségvetési szerv I.5) Fő tevékenység   Általános közszolgáltatások   Honvédelem   Közrend és biztonság   Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek   Egészségügy   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció   Szociális védelem   Szabadidő, kultúra és vallás   Oktatás   Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód : Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:79111000-5 II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll nem Ajánlatok   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:   csak egy részre nyújthatók be   Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás   II.2.1) Elnevezés: Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzékFő tárgy:79111000-5További tárgyak:80590000-6 II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, a nyertes ajánlattevő székhelye. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint:1. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utóellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 98. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utóellenőrzése).2. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 99. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utólagos ellenőrzése).3. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utóellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 100. § (1)bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utóellenőrzése).4. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 100. § (3) bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utólagos ellenőrzése).5. Belső szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata6. Az ellenőrzési eljárásokat elősegítő útmutatók, ellenőrző listák elkészítése7. Közbeszerzési minőségbiztosítási folyamathoz, szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódó szakvélemények, állásfoglalások készítése, auditok során közreműködés, közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás8. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken szakmai előadások (oktatások), workshopok tartásaA szerződés keretösszege:1.789.200.000,- HUF (közbeszerzés mennyisége), amely 30 % opciós mennyiséget tartalmaz. Tervezett mennyiségek (tájékoztató adatok): Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 6500 db projekt keretében, 13.000 db közbeszerzési eljárás utó- vagy utólagos ellenőrzése, 4000 db szerződésmódosítás utó- vagy utólagos ellenőrzése. Audit ellenőrzés várhatóan a projektek 5 %-át érinti. Ajánlatkérő évente két alkalommal tervezi szakmai előadások (oktatások), workshopok tartását. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy feladatát a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles elvégezni. Részletes adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.Nyertes ajánlattevő a keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a felhívás jelen pontjában rögzített - opció nélkül számított - keretösszegre vonatkozóan Ajánlatkérő nem vállal megrendelési kötelezettséget, ugyanakkor Ajánlatkérő vállalja, hogy - opció nélkül számított - keretösszeg legalább 70%-ára vonatkozóan eseti megrendelést ad ki. A fennmaradó 30% tekintetében nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem élhet.Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amely műszaki szempontból az ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést, kezelést biztosít. A beszerzés tárgyát képező azonos típusú szolgáltatásokat az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása műszaki, jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt.Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Szerződés a pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítás hatálybalépésével, vagy a felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben ez később következik be. Amennyiben ajánlatkérő a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben kap támogatást, akkor döntése szerinti eredményes eljárás esetén az elnyert támogatási összegre köti meg a keretszerződést. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) Értékelési szempontok x Az alábbiakban megadott szempontok x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1. pontban bemutatott szakember 60 hónapon felüli közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalata (max. 30 hónap) 102 Az M.2. pontban bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik legalább 36 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 5 fő) 153 A 2.3. pontra bemutatott szakember közbeszerzési-jogi uniós audit ellenőrzésben való részvétel és/vagy audit észrevételekre adott válasz kidolgozásában szerzett szakmai tapasztalata (max 15. db)  54 A 2.4. pontra bemutatott szakember szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata (értékelt maximum 50 db) 55 A 2.5. pontra bemutatott szakember közbeszerzési-jogi oktatásban szerzett szakmai tapasztalata (értékelt maximum 15 óra (1 óra = 60 perc) 5   Költség kritérium – x Ár – Súlyszám: 60   Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) A szerződés meghosszabbítható igen A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható, az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján a keretösszeg kimerüléséig. II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók igen Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségből 30 % opciós mennyiség, melyet ajánlatkérő jogosult a keretszerződés lejártáig azonos feltételekkel igénybe venni. Az opciós mennyiség a szerződés meghosszabbításának időtartama alatt is lehívható az eredeti szerződéses feltételekkel. Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretösszegre 30% opciós mennyiséget köt ki. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció lehívására a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott határozott időtartam alatt - és adott esetben a meghosszabbítás időtartama alatt is - sor kerülhet, akkor, ha a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott teljes keretösszegre vonatkozó megrendelés már kiadásra került a nyertes ajánlattevő részére. Az opció lehívására vonatkozó szándékáról Ajánlatkérő legkésőbb a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretösszeg 90%-os teljesülési állapotának elérésekor tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális mennyiség teljesítésére - az opció lehívása esetén - a közbeszerzési eljárásban a teljes mennyiségre megadott egységáron kell sor kerüljön! II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról   Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 II.2.14) További információ: Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. alapján fenntartja a jogot HNT eljárás indítására a keretösszeg kimerülése esetén a felhívás II.2.4) 1-4. pontjában meghatározott feladatok további megrendelése érdekében, jelen közbeszerzéssel azonos szerződéses feltételek alkalmazása mellett. Értékelés:Ár szempont alszempontjai:1-4. feladatok óradíja (nettó Ft/óra) 505-8. feladatok óradíja (nettó Ft/óra) 10 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint: A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. §-ra.Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet külön-külön) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján csatolandó iratok:P.1.) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. P.2) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.Ajánlatkérő P.1) - P.2) ponttal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.P.3) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás), legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásának igazolását (a felelősségbiztosítási kötvényt vagy fedezetigazolás egyszerű másolati példányát, amennyiben a biztosítás fennállása ezekből (akár ezek valamelyikéből) megállapítható).A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (P.2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P.1, P.3), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív. A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem eléri el vagy nem haladja meg 300.000.000,-Ft-ot. P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 300.000.000,- Ft-ot.P.3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) szolgáltatás nyújtására irányuló, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 50 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:Az EEKD-val történő előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet külön-külön) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján csatolandó iratok:M.1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését.Az ismertetőben meg kell adni legalább a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), c) mennyiségét, d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.A referenciát a Kr. 23. § szerint kell igazolni, figyelemmel a 22. § (5) bekre.M.2.) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.A szakemberek bemutatása során csatolandók:a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzék számának egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);b) szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.Amennyiben az adott szakember már felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, úgy ajánlatkérő a regisztrációhoz szükséges feltételek vizsgálata helyett elfogadja a regisztrációról szóló Miniszterelnökség által kiadott határozat másolatát. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációval a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdettM1.1) összesen legalább 1000 db építési beruházás és/vagy szolgáltatás megrendelés és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzése és/vagy szabályossági ellenőrzése és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzése és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása és/vagy közbeszerzési eljárás bonyolítása tárgyú referenciával;M1.2) összesen legalább 350 db közbeszerzési eljárásban kötött szerződés módosításának jogszabály által feljogosított szerv részére történt előzetes (folyamatba épített) ellenőrzése és/vagy utó és/vagy utólagos ellenőrzése és/vagy szerződésmódosítás elkészítése tárgyú referenciával;M1.3) összesen legalább 1 db közbeszerzési-jogi témájú oktatás tárgyú referenciával.Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra esik.M.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább összesen 4 fő szakemberrel, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek: M.2.1) legalább 1 fő vezető szakértővel (több szakértő irányítása egyidejűleg), aki regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek megfelel, továbbá legalább 60 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. M.2.2) legalább 2 fő szakértővel, aki jogi szakvizsgával rendelkezik, M.2.3) legalább 3 fő szakértővel, aki regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek megfelel, továbbá legalább 36 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az M.2.2. pont körében bemutatható az M.2.1) és M.2.3) pontokra bemutatott szakemberek. Az M.2.1) és M.2.3) pontra bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontja tekintetében rögzített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalat alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv, illetve a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt és / vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, illetve az irányító hatóság hatáskörébe utalt, valamint a 46/2011. (III.25) Korm. rendelet, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt, továbbá a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint a hitelesítést végző szerv hatáskörébe utalt közbeszerzési-jogi ellenőrzési tevékenységeket érti.Uniós audit alatt az EUTAF, OLAF, Európai Bizottság és egyéb uniós ellenőrző szervek által folytatott eljárást érti ajánlatkérő. III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk   A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja   A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)   A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezet szerint. Előleg-visszafizetési biztosíték: (szállítói előleg igénybevétele esetében): 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint. Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.Ajánlatkérő a szerződést KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 forrásból finanszírozza, a finanszírozás módja várhatóan szállítói finanszírozás. A támogatás intenzitása: 100 % Fizetés: Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, részszámlák: havonta. Előleg: 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapjánAz ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF)A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Meghívásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Tárgyalásos eljárás   Gyorsított eljárás Indokolás:   Versenypárbeszéd   Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel   Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul   A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ   Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)   Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk   Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 2018/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma Dátum: (éééé/hh/nn) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2018/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Kuczora Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány utca 12 Fszt. 1. tárgyaló) Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról   A megrendelés elektronikus úton történik   Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak x A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: Értékelés: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:Módszer: Az 1.1. és 1.2. értékelési alszempontok esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás. A 2.1-2.5. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer egyenes arányosítás.Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.Ajánlati biztosíték: nettó 5.000.000,- Ft, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott módok szerint, befizetés esetén AK 10032000-00285135-00000000 számú számlájára történő átutalást igazoló okmány másolati példány csatolásával. Ajánlatot 1 papír alapú és 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti aláírt példányban. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni.Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. (nemleges tartalom esetén is csatolni kell)Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának körét.Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.Ajánlatkérő IV.2.6) pontban 2 hónap alatt 60 napot ért.Gazdasági szereplő a közbeszerzési dok. letöltését követően köteles a regisztációs lap kitöltésével ajánlatkérő számára megadni azon kapcsolattartási pontokat, melyeken ajánlatkérő és a gazdasági szereplő között tájékoztatás az ajánlattétel időszakában megtörténhet. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az ajánlatkérő az eljárás során nyújtott tájékoztatások megküldésért felelősséget nem vállal! Regisztrációs lap megküldendő: FAX: +36 13273593 vagy e-mail: mak@kuczora.hu) FAKSZ: dr. Kuczora Gergely (00283)Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak. VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/08 (éééé/hh/nn) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Hírek

2018-05-18

Közbeszerzési Nívódíj - 2018

A Közbeszerzési Hatóság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával nyilvános pályázatot hirdet a Közbeszerzési Nívódíj - 2018 elnyerésére.

2018-05-17

Együttműködési megállapodást kötött a Közbeszerzési Hatóság és a Szlovák Közbeszerzési Hivatal

2018. május 17-én a Szlovák Közbeszerzési Hivatal elnöke, Miroslav Hlivák vezetésével a Szlovák Közbeszerzési Hivatal munkatársai, Janka Zvončeková szóvivő és Tomáš Lepieš főosztályvezető látogatást tettek a Közbeszerzési Hatóságnál.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Május
  • H
  • K
  • Sz
  • Cs
  • P
  • Sz
  • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép