Email Jelszó

Elfelejtett jelszó

 

Közbeszerzési Hirdetmény Figyelő

Magyarország és az EU országainak közbeszerzési hirdetményei

A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről 2017-05-22

Az MvM rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 17. melléklete, míg az új Kbt. 5. § (1) bekezdése és egyúttal 6. §-a szerinti ajánlatkérők vonatkozásában, ha a közbeszerzési eljárást a közszolgáltatókra irányadó szabályok szerint folytatta le, továbbá 7. §-a szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést köteles feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen közbeszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről  szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (továbbiakban: NFM rendelet) alkalmazandó.

Az NFM rendelet 36. § (4)-(5) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját aközbeszerzésekről szóló  2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: régi Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a régi Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket – az NFM rendelet 11. melléklete, míg a régi Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az NFM rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A 015. november 1. napját megelőzően megkezdett eljárások esetében az éves statisztikai összegezést az NFM rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében ajánlatkérőnek a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegezések mintái letölthető és kitölthető formában megtalálhatóka Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Közbeszerzés A-Z /Hirdetmények /Hirdetmények menüpontban.

Az új Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja szerint az éves statisztikai összegezést kizárólag a KBA-ba fel kell tölteni.

A régi Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a statisztikai összegezést e-mailben is szükséges megküldeni (az osszegezes@kt.hu e-mail címre), és a Közbeszerzési Adatbázisba (KBA) is fel kell tölteni.

A KBA-ba történő feltöltés lépéseit az Elnöki tájékoztató melléklete tartalmazza.

Amennyiben az ajánlatkérő nem folytatott le a 2016. évben közbeszerzést, a statisztikai összegezés dokumentumát ekkor is szükséges a KBA-ba feltölteni, illetve e-mailen megküldeni. Ez esetben értelemszerűen csak az ajánlatkérői adatok töltendőek.

Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

 • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni (az MvM rendelet szerinti mindkét minta IV.1.2) pontjában, továbbá az NFM rendelet szerinti minták esetében klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában a IV.2), illetve közszolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában a IV.1) pontban). A többi pontban még akkor sem kell, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
 • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget lehetőség szerint a szerződéskötés napján közzétett MNB devizaárfolyamon kérjük átszámolni.
 • Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem szükséges feltüntetni.
 • Az éves statisztikai összegezésekben kizárólag a 2016. évben lezárult eljárásokat lehet szerepeltetni, azaz amelyek esetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2016. évben megjelent.
 • A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe kérjük beírni: „a 2016. évről szóló statisztikai összegezés”.

A közös közbeszerzésekre vonatkozó információk

 • Az éves statisztikai összegezés kitöltésekor az ajánlatkérőnek mindazt a közbeszerzést szerepeltetnie kell, mely vonatkozásában a beszerzési igénye felmerült. Ebből következően azoknak a szervezeteknek, melyek közös ajánlatkérői minőségben folytattak le közbeszerzési eljárást, a saját részre megvalósult beszerzéseket kell az éves statisztikai összegezésben feltüntetniük.
 • Az új Kbt. 29. § (1) bekezdése, továbbá a régi Kbt. 21. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre az e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését.

Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnek akkor is szükséges teljesíteni a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget (azaz saját név alatt a KBA-ba feltölteni az éves statisztikai összegezés dokumentumát és e-mailben is megküldeni), amennyiben a közbeszerzési eljárása(i) lefolytatását valamely más (pl. felettes) szerv végezte el. (A más ajánlatkérő meghatalmazása alapján lefolytatott eljárásokat fentiek alapján tehát az eljárást lefolytató ajánlatkérőnek nem szükséges feltüntetnie a saját összegezésében, feltéve, hogy a meghatalmazott ajánlatkérő egyébként nem volt szerződéskötő fél.)

Az ajánlatkérők figyelmébe ajánljuk, hogy a 2016. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés KBA-ba történő feltöltésének határideje az MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján 2017. május 31.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy az éves statisztikai összegezés mintája nem minősül hirdetménymintának, ezért annak a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerén (EHR) keresztül történő feladására nincs lehetőség.

Az éves statisztikai összegezés kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Statisztikai Elemző Osztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére a 06-1-882-8521-es és 06-1-882-8572-es telefonszámokon hétköznapokon délelőtt 8.30-11.00 óráig.

A statisztikai összegezés KBA-ba való feltöltésével, a bejelentkezéssel, az elfelejtett belépési adatokkal (pl. felhasználónév) kapcsolatos kérdések esetében a Hatóság Informatikai Főosztálya ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, illetve a 06-1-882-8630 telefonszámon.

 

Forrás: http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-2016-evre-vonatkozo-eves-statisztikai-osszegezes-megkuldeserol

 

Vissza

Közbeszerzési hirdetmény figyelés

Közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatásunk segítségével

Magyarország és az Európai Unió országainak (TED) összes megjelent közbeszerzési hirdetményét figyelheti.

Naponta, e-mailben kapja meg az Önt érdeklő új kiírásokat testreszabottan.

Archívumunk segítségével böngészhet a korábban megjelenő hirdetmények között is.

[Tovább]

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információkat tartalmazó aloldalunkon összefoglaljuk a közbeszerzéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, melyek segíthetik látogatóinkat a hatékony és gyors információszerzésben. A többi között az alábbi témákról olvashat.

[Tovább]

Rólunk

2009 óta foglalkozunk közbeszerzési hirdetmény figyelő szolgáltatással. Szeretnénk, ha a csapatunk az Európai Uniós közbeszerzési információs piac jelentős szereplőjévé válna. Olyan, minden Uniós országra kiterjedő portál rendszer kialakítása a célunk, amelyen keresztül a potenciális pályázók hozzájuthatnak a közbeszerzési kiírásokkal kapcsolatos releváns információkhoz, így nagymértékben megkönnyítenénk számukra új vevők, megrendelések szerzését belföldön és külföldön egyaránt.

[Tovább]

Naptár

Naptárunkkal nyomon követheti, melyik nap hány darab közbeszerzési pályázatnak jár le a beadási határideje.

2018
Február
 • H
 • K
 • Sz
 • Cs
 • P
 • Sz
 • V

Térkép

Érdekli, hogy melyik megyében hány darab aktív közbeszerzési pályázat érhető el jelenleg? Vigye a kurzort a megfelelő megyére, és megtudhatja!

Nuts térkép